Maatwerk interieur voor ORO Deurne

ORO maakt kwetsbare mensen gelukkig. Hierbij gaat het om zelf kiezen en meedoen. Dít wil ik en dít zeker niet. Meedoen in de buurt, in de samenleving en van toegevoegde waarde zijn. Dat is genieten. Een professioneel team, aangevuld met vrijwilligers, helpt op ongeveer 50 locaties in De Peel het talent van kwetsbare mensen te excelleren. THMI blonk bij ORO uit met het maken van de kantoortuin, inclusief de ontvangstbalie en wachtruimte.